Tác giả Mã Thanh Danh nói về SCC
Tác giả Phan Bảo Long nói về SCC sau quá trình làm việc
Tác giả Hoàng Minh Hiền nói về SCC sau quá trình làm việc
Tác giả Đỗ Hoàng Dương nói về SCC sau quá trình làm việc
Tác giả Nguyễn Tiến Đức nói về SCC sau quá trình làm việc
Video

CÂU CHUYỆN SCC

Con người chúng ta đang lãng phí tri thức! Điều nhức nhối là người cần thì không có, người có thì lại “cất đi” chết mang theo”, vậy, bằng cách nào chúng ta giải quyết được vấn đề này? đó là câu dẫn lối chúng tôi đi tìm…

Xem thêm S
Nguyễn Thanh Huy

Nguyễn Thanh Huy

Phan Bảo Long

Phan Bảo Long

Thích Pháp Hạnh

Thích Pháp Hạnh

Mã Thanh Danh

Mã Thanh Danh

Nguyễn Thanh Huy

Nguyễn Thanh Huy

Phan Bảo Long

Phan Bảo Long

Thích Pháp Hạnh

Thích Pháp Hạnh

Mã Thanh Danh

Mã Thanh Danh

Nguyễn Thanh Huy

Nguyễn Thanh Huy

Phan Bảo Long

Phan Bảo Long

GÓC TÁC GIẢ

Bạn muốn Xuất bản một cuốn sách nhưng không có thời gian viết, khả năng viết của bạn không tốt và không hiểu biết về lĩnh vực Xuất bản. Vậy, chúng tôi sẽ giúp bạn Xuất bản một cuốn sách bằng cách nào ?

Xem thêm S
Home 1

ĐƠN VỊ XUẤT BẢN

Bạn là Nhà Xuất bản hoặc đơn vị Liên kết Xuất bản thì việc nuôi một phòng Thiết kế sách là cả một vấn đề chi phí cũng như quản lý. Vậy, chúng tôi sẽ giúp bạn “giải phóng” phòng thiết kế bằng cách nào?

Xem thêm S
Home 1

GÓC SÁCH

Đã qua rồi cái thời độc giả mông mơ với những cuốn sách ngôn tình, tiểu thuyết tình yêu...Giờ đây, những gì chúng ta tìm kiếm là những cuốn sách không chỉ giúp ta có thêm tri thức từ các chuyên gia mà còn là người bạn đồng hành, người thầy dẫn lối trên con đường tìm ra mục tiêu và khát vọng đích thực của bản thân.

Xem thêm S

HOẠT ĐỘNG THƯƠNG HIỆU